Corona steunpakketten stoppen: wat nu?

Geplaatst in door Amy Mensinga

Anderhalf jaar en 80 miljard euro verder komt er in oktober een einde aan de corona steunpakketten. Op 30 augustus maakte Wopke Hoekstra (minister van Financiën) dit definitief bekend. Economen zeggen dat dit een goed moment is, maar ondernemers zijn bang voor de gevolgen. Wat zijn de verwachtingen nu de steun stopt?

Waarom worden de corona steunpakketten niet verlengd?

Al een paar maanden wordt er gesproken over het stopzetten van de corona steunpakketten, omdat de economie aan het herstellen is. De verwachte economische groei over 2021 is fors met zo’n 4%. Dit is voor het kabinet genoeg reden om de steunpakketten na 1 oktober niet meer te verlengen.

In de kamerbrief over het vierde kwartaal staat dat het CPB al eerder heeft gewaarschuwd over het doorgaan met de steunpakketten. Dit zou een negatief effect hebben op het herstel van de economie. Dit negatieve effect zit voor een deel in het grote personeelstekort.

Zolang de steunpakketten blijven, zou het mensen belemmeren om een overstap te maken naar plekken waar ze hard nodig zijn. Daarnaast is de dynamiek van startende bedrijven en bedrijven die stoppen flink ontregeld. Er moet meer ruimte komen voor startende en innoverende ondernemers. Die gezonde dynamiek komt, volgens de ministers, alleen terug als de steun stopt.

Geen grote faillissementsgolf verwacht

Veel ondernemers zijn bang dat het stoppen van de steun te vroeg komt en dat zij in financiële problemen komen. Economen zeggen juist dat de steun niet veel langer had moeten duren. Als we kijken naar de verwachting van het CPB voorzien zij geen grote faillissementsgolf wanneer de steunpakketten wegvallen, juist omdat de economie weer groeit.

De faillissementen die gaan vallen, zijn de bedrijven die in leven gehouden worden door de steun. Dit zijn naar grote waarschijnlijkheid de bedrijven die het in een normale situatie ook niet gered hadden. Voor de clubs en discotheken wordt nagedacht over extra steun. Wat dit precies inhoudt, is nog niet duidelijk. Zij zullen waarschijnlijk na 1 oktober gesloten moeten blijven.

De komende 6 maanden wordt er geïnvesteerd in groei

We verwachten een stijging als het gaat om groei-investeringen. Maar op dit moment moeten ondernemers eerst de balans gaan opmaken. Alle voorschotten, subsidies en steun moet terugbetaald worden. Hoe het zit met terugbetalen, lees je hier. Ook wanneer je belastinguitstel hebt gekregen, wordt er verwacht dat je per 1 oktober 2021 gewoon weer belasting gaat betalen.

Ondanks alles wat terugbetaald moet worden, wordt er een economische groei van 3% verwacht in 2022. Dat betekent dat bedrijven groeien en ook investeren in hun eigen groei. Door de krapte op de arbeidsmarkt zal er ook geïnvesteerd worden in personeel en het werven daarvan.

Een financiële boost voor jouw bedrijf

Oké, er gaat de komende tijd dus veel gebeuren. De corona steunpakketten worden niet verlengd in het vierde kwartaal van 2021. Gelukkig zijn er voor verschillende branches nog wel extra compensaties en/of regelingen, maar wat dit precies inhoudt, geeft het kabinet nog geen duidelijkheid over.

Dat de economie herstellende is, daar zijn we het met zijn allen over eens. Economen hebben er vertrouwen in dat het ook zonder de corona steunpakketten goed blijft gaan.

Heb jij behoefte aan meer financiële ruimte? Bijvoorbeeld om een periode te overbruggen of om je groei verder te financieren? We denken graag met je mee en bieden je financiering die bij jou en je bedrijf past. Doe nu je aanvraag online, dan bellen we je binnen 24 uur met een vrijblijvend voorstel. .

Snel en gemakkelijk je krediet

In 2 minuten aangevraagd