exploitatiebegroting-maken

In een paar stappen een exploitatiebegroting maken

Geplaatst in door Amy Mensinga

De exploitatiebegroting is onderdeel van het financiële plan van je bedrijf. Deze begroting is een inschatting van de omzet en kosten van de komende jaren. Op basis van de kosten van voorgaande jaren bepaal je hoeveel omzet er nodig is om de kosten te dekken. In de meeste gevallen wordt er drie jaar vooruit gekeken.

In dit artikel vertellen we je waarom je een exploitatiebegroting maakt. Ook hebben we een voorbeeld toegevoegd, zodat je gelijk zelf aan de slag kunt.

Waarom maak je deze begroting?

Met een exploitatiebegroting krijg je inzicht in de toekomst van je bedrijf. Dan hebben we het vooral over de winstgevendheid daarvan. Met deze begroting zet je de verwachte omzet en kosten op een rij.

Dit heeft een aantal voordelen:

  1. Je weet hoeveel omzet je nodig hebt om de kosten te dekken.
  2. Je weet hoeveel omzet je nodig hebt om winst te draaien.
  3. Je kunt bijsturen wanneer de realiteit afwijkt van de verwachting.
  4. Je hebt direct inzichtelijk wanneer je meer geld nodig hebt om de kosten te kunnen dekken. Hier kun je nu al op anticiperen.
  5. Meer geld nodig? Dan kan een lening de uitkomst zijn. Sommige financiers vragen om de exploitatiebegroting om de lening af te kunnen sluiten. Omdat je de begroting hebt gemaakt, versnel je het aanvraagproces.

Onderdeel van het financiële plan

De exploitatiebegroting is onderdeel van het financiële plan van je bedrijf. Dit financiële plan is weer onderdeel van het ondernemingsplan. Hiermee laat je zien of je bedrijf financieel haalbaar is. Voor jou, als ondernemer is het fijn om dit inzichtelijk te maken. Maar ook als je een financiering zoekt, zullen sommige partijen om zo’n begroting vragen. Vooral de bank stelt deze eisen bij een financieringsaanvraag.

Exploitatiebegroting voorbeeld

Omzet Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
Netto omzet € 435.000 € 495.000 € 550.000
Inkoop € 210.000 € 243.000 € 272.000
Bruto winst € 225.000 € 252.000 € 278.000

Kosten Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
Personeel € 33.000 € 33.000 € 42.000
Huur pand € 10.000 € 12.000 € 13.000
Marketing € 25.000 € 30.000 € 35.000
Verzekering € 15.000 € 17.000 € 20.000
Onvoorzien € 5.000 € 5.000 € 5.000
Afschrijvingen € 15.000 € 15.000 € 15.000
Kosten totaal € 103.000 € 112.000 € 130.000
Belasting € 33.750 € 38.500 € 45.000
Nettowinst € 88.250 € 101.500 € 103.000

 

Tips bij het maken van een exploitatiebegroting:

  • Maak meerdere scenario’s. Dan weet je wat je te doen staat als kosten ineens oplopen of omzet door omstandigheden daalt.
  • Personeelskosten zijn ongeveer 30% hoger dan het brutoloon. Dit komt door pensioen- en werkgeverskosten.

Wat is het verschil tussen een liquiditeitsbegroting en een exploitatiebegroting?

De liquiditeitsbegroting en exploitatiebegroting lijken in het eerste opzicht best wel op elkaar. Toch hebben ze allebei een ander doel. De exploitatiebegroting is een overkoepelend en jaarlijkse weergave van de verwachten inkomsten en kosten.

De liquiditeitsbegroting gaat veel meer over de cashbehoefte op maand- of kwartaalbasis. In deze begroting wordt duidelijk hoeveel liquide middelen het bedrijf heeft. En wanneer kosten uit de omzet betaalt kunnen worden. Hoe het precies zit met de liquiditeitsbegroting lees je in dit artikel.

Exploitatiebegroting voor een financiering?

We zien de exploitatiebegroting als een toegevoegde waarde voor de ondernemer. Door je toekomst inzichtelijk te maken, kun je snel inspringen op ‘onverwachte’ situaties. Deze begroting wordt niet opgevraagd wanneer je een aanvraag doet bij Swishfund.

Wat je wel nodig hebt bij een aanvraag? 10 minuten van je tijd en een overzicht van je zakelijke transacties de afgelopen 12 maanden. We kijken naar het afgelopen jaar en de huidige situatie. Op basis daarvan bepalen we de mogelijkheden voor financiering. Binnen 24 uur na je aanvraag bellen we je met een vrijblijvend voorstel. Na akkoord kan de lening dezelfde dag nog worden uitgekeerd.

Snel en gemakkelijk je krediet

In 2 minuten aangevraagd