Wat als een automatische incasso mislukt?

Geplaatst in door

Het is essentieel voor ons dat onze incasso’s op je bankrekening goed verlopen. Je mag daarom je bankrekening niet sluiten of wijzigen, en ook geen wijzigingen maken in je incassomachtiging, tenzij wij per brief of per e-mail hebben aangegeven dat we dat goed vinden.

Als een incasso mislukt, ben je in verzuim en mogen wij alles doen wat de wet ons toestaat en/of één of meer van de volgende dingen:

  • Opnieuw incasseren, net zo vaak als nodig is om de mislukte incasso goed te maken.
  • De frequentie van de incasso’s aanpassen.
  • De mislukte incasso verwerken in je definitieve betaalschema. We gaan op basis van het aangepaste definitieve betaalschema verder met incasseren.
  • De looptijd van je lening verlengen.

Snel en gemakkelijk je krediet

In 2 minuten aangevraagd