Wanneer ben ik in verzuim?

Geplaatst in door Amy Mensinga

Wanneer je in verzuim bent mogen wij maatregelen treffen. Er zijn een aantal redenen waarom je in verzuim kan geraken. De belangrijkste reden is dat een incasso mislukt en er een achterstand ontstaat of dat je een andere contractuele verplichting niet tijdig of volledig met ons nakomt. In dat geval stellen we u eerst in gebreke. U heeft dan 10 dagen de tijd om de achterstand te voldoen, alvorens wij de lening mogelijk opeisen. In andere gevallen van verzuim mogen wij de gehele lening zonder waarschuwing per direct opeisen. Dit is het geval als het volgende zich voordoet:

  • Je hebt financiële schulden of hebt zekerheden gegeven aan derden die niet of niet correct blijken uit je aanvraag.
  • Een zekerheid waarvoor je voor ons moest zorgen is niet geldig of eindigt; of iemand die ons voor jouw lening zekerheden heeft verstrekt, komt diens verplichtingen jegens ons niet tijdig of volledig na.
  • Je hebt ons informatie verstrekt die onjuist of onvolledig is.
  • Je komt een verplichting jegens een derde niet na terzake een financiële schuld, zoals voor krediet, huurkoop, of anderszins.

Snel en gemakkelijk je krediet

In 2 minuten aangevraagd