Wat zijn de gevolgen als mijn lening wordt opgeëist?

Geplaatst in door Amy Mensinga

Als wij de gehele lening eerder opeisen, dan moet je ons per direct de gehele lening terugbetalen en alle andere bedragen betalen waarop we recht hebben onder je overeenkomst met ons.

  • Je bent ons boeterente verschuldigd over elk bedrag dat je ons te laat betaalt, over de periode vanaf de datum waarop je had moeten betalen tot de dag waarop je betaalt. De boeterente is gelijk aan de wettelijke handelsrente.
  • Je moet ons op eerste verzoek alle kosten vergoeden die we maken in verband met of uit hoofde van de toepasselijke opeisingsgrond. In afwijking van de Wet Inkassokosten, zijn de buitengerechtelijke incassokosten 15% van het totale verschuldigde bedrag.
  • We mogen alle zekerheden uitwinnen. Je mag dan niet de voorzieningenrechter vragen om een afwijkende wijze van verkoop.
  • We mogen je vragen om extra zekerheden. Je moet dan zorgen dat die zekerheden meteen worden gevestigd.

Snel en gemakkelijk je krediet

In 2 minuten aangevraagd