Jaarrekening en financiering; wat heeft het met elkaar te maken?

Geplaatst in door Amy Mensinga

Dat de jaarrekening een verplicht nummertje is dat hoeven we je niet te vertellen. Grote kans dat je dit deel uitbesteed aan een accountant. Zo kun jij je met de leuke dingen in je bedrijf bezig kan houden. Wist je ook dat je jaarrekening belangrijk is bij een financieringsaanvraag? In dit blog vertellen we je daar meer over. En we geven je een inkijkje in hoe onze analisten naar je jaarrekening kijken.

Fiscale en bedrijfseconomische jaarrekening

Er zijn twee soorten jaarrekeningen, de fiscale jaarrekening en de bedrijfseconomische jaarrekening.

De fiscale jaarrekening moet aan de voorwaarden van de belastingdienst voldoen. Deze jaarrekening wordt gedeponeerd bij de Kamer van koophandel. Hierin staat de fiscale winst van het bedrijf.

En je hebt de bedrijfseconomische jaarrekening. Deze wordt vooral gebruikt bij een financieringsaanvraag of bij een bedrijfsverkoop. De bedrijfseconomische jaarrekening geeft een beter beeld van de financiële situatie. Er wordt namelijk geen rekening gehouden met de fiscale wet- en regelgeving.

Een voorbeeld: je hebt een bedrijfspand. Op de balans is de waarde van dit pand 300.000 euro (fiscaal). De marktwaarde van het pand is 475.000 (economisch). Op de bedrijfseconomische jaarrekening is dit dus een positiever en realistischer scenario.

Niet deponeren jaarrekening heeft gevolgen voor de kredietwaardigheid

De termijnen voor deponeren zijn afhankelijk van het soort rechtspersoon. Alles over deze deponeertermijnen vind je op de website van de Kamer van Koophandel. Deponeer je de jaarrekening niet, terwijl je dit wel zou moeten doen? Dan heeft dit nadelige gevolgen.

Een van deze nadelige gevolgen is dat je een boete riskeert die in de duizenden euro’s kan lopen. Door deze boete vermindert de kredietwaardigheid van je bedrijf. Het is dan lastiger om een lening te krijgen. Red je het niet om de jaarrekening op tijd te deponeren? Vraag uitstel aan!

Waar kijkt een financier naar op de jaarrekening?

Iedere financier kijkt anders naar een jaarrekening. We kunnen alleen spreken voor onszelf. Onze analisten werken niet volgens een vaste, in beton gegoten, checklist. Bij iedere aanvraag wordt er met een frisse blik gekeken naar de mogelijkheden.

In de basis wordt er altijd gekeken naar de liquiditeit. Zo kunnen we zien in hoeverre het bedrijf kan voldoen aan betalingsverplichtingen. Het kan zijn dat de liquiditeit aan de lage kant is, maar dat we je alsnog een financiering kunnen geven. Dit is per financieringsdoel en situatie verschillend. Daarom is het zo lastig om een eenduidig antwoord te geven op de vraag ‘waar letten we precies op?’. Om het te verduidelijken pakken we twee financieringsdoelen; voorraadfinanciering en groeifinanciering.

Voorraadfinanciering

Wanneer jij je voorraad wil financieren kijken we vooral naar de omlooptijd, maar ook naar de algehele verloop van je omzet.

Het is ook van belang of het om aanvullende voorraad gaat of om een volledig nieuw assortiment. Bij een nieuw assortiment is er niet of nauwelijks inzichtelijk wat de omlooptijd is. Op dat moment betrekken we ook andere aspecten om de draagbaarheid te toetsen.

Groeifinanciering

Voorraadfinanciering kan een onderdeel zijn van groeifinanciering. Er wordt bij een groeifinanciering dus veel breder naar de onderneming gekeken. Wat zijn de bestedingen, zien we daar patronen in? We kijken ook naar de huidige voorraad. Of naar het verloop van opdrachten en bijbehorende omzet.

Voor een groeifinanciering kijken we ook naar de groeipotentie. Is de verwachting dat de omzet stijgt en wat zijn de aanwijzingen daarvoor? Gaat het om groei in personeel of moet er een opslagruimte of werkruimte gehuurd worden. Op basis van deze elementen wordt de analyse gemaakt. Vervolgens wordt er bepaald of de financiering kan worden uitgekeerd.

Dit zijn slechts twee voorbeelden die laten zien hoe onze analisten beoordelen. Meer weten over een zakelijke lening bij Swishfund? Dan kun je altijd contact met ons opnemen. Benieuwd wat je kunt lenen? Dat bereken je hier!

Snel en gemakkelijk je krediet

In 2 minuten aangevraagd