Hoe werkt zakelijk lenen bij Swishfund?

Jouw zakelijke lening binnen 3 dagen geregeld

Timeline
Aanvraag
25/06/2024
Goedkeuring
26/06/2024
Storting
28/06/2024
25/06/2024
Stap 1
24 uur
26/06/2024
Stap 2
3 dagen
28/06/2024
Stap 3

Zet de volgende stap met jouw bedrijf

Een zakelijke lening gebruik je om onder andere investeringen, voorraad of een overbrugging te financieren. Bij Swishfund kun je een zakelijke lening aanvragen tussen de € 3.000 en € 1.000.000. Het gaat om kortlopende leningen met variërende looptijden tussen 3 en 24 maanden. Het aanvraagproces voor een zakelijke lening bij Swishfund bestaat uit 5 heldere stappen.

01

Online aanvragen binnen 2 minuten

Start je aanvraag eenvoudig via onze website. Geef aan hoeveel je wil lenen en waarvoor je de lening wil gebruiken. In de volgende stap kun je jouw gegevens achterlaten en je zakelijke banktransacties uploaden van de afgelopen 12 maanden.

“Ik merkte dat de aanpak van Swishfund anders is dan van de traditionele financiers.”

Burhan
NGU Business
02

Eerste analyse; bepalen van het maximale leenbedrag

Jouw zakelijke banktransacties worden automatisch geanalyseerd door ons zelfontwikkelde beoordelingssysteem. De cashflow wordt geanalyseerd en op basis van deze data wordt het maximale leenbedrag bepaald.

Zelf ontwikkeld beoordelingssysteem

03

Aanvullende documenten aanleveren

Het kan zijn dat we na de eerste analyse aanvullende documenten nodig hebben om de financiële positie beter te bepalen. Dit heeft te maken met de omvang van de aanvraag. Bij relatief hoge bedragen vragen we om aanvullende documentatie.

Aanvullende documenten bij hoge leenbedragen

04

Een vrijblijvend aanbod

Alle documenten gaan naar onze kredietanalist, die beoordeelt de kredietwaardigheid van je bedrijf en het definitieve leenbedrag. Binnen 1 dag na het aanleveren van de documenten, word je gebeld door een van onze accountmanagers. Je hebt dan een persoonlijk gesprek over het vrijblijvend aanbod en wat hier de mogelijkheden van zijn.

Binnen 1 dag na aanleveren documenten

05

Contract ondertekenen & lening uitbetalen

Ga je akkoord met het aanbod? Dan kun je het contract gemakkelijk online ondertekenen. Wanneer je het contract ondertekend hebt krijgen wij daar direct een melding van. In de meeste gevallen wordt het geld op dezelfde dag nog op jouw zakelijke rekening gestort.

Op dezelfde dag nog op je zakelijke rekening

Automatische incasso of pinafroming

We willen het terugbetalen van de lening zo makkelijk mogelijk maken. Er zijn twee manieren waarop we de terugbetaling aanbieden: een wekelijks automatisch incasso of automatische pinafroming. Hoe werkt dat? Je betaalt de lening terug, doordat je een vast percentage afstaat van je pinomzet. Zo betaal je op drukke dagen meer en houd je ruimte over op de rustige momenten.

Terugbetalen hoe jij dat prettig vindt

Start nu snel en gemakkelijk jouw aanvraag

Zakelijke lening binnen 2 minuten aangevraagd

Veelgestelde vragen

Bekijk onderstaande vragen voor meer informatie. Zit uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met 085 064 4144.

Filter onderwerp:

Kan ik mijn lening eerder aflossen?

Ja, dat kan. Je mag de lening altijd geheel of voor een deel eerder terugbetalen dan aan het einde van de looptijd. Wij brengen geen boete in rekening, maar je moet nog wel de afgesproken premie betalen. Als je de lening geheel eerder terugbetaalt, geven wij je een premiekorting. Hoe eerder je de lening geheel terugbetaalt, hoe hoger de premiekorting is.

Wat is een passende financiering?

Volgens de Gouden Balansregel moet de looptijd van de bezittingen op de balans in hoge mate gelijk zijn aan de looptijd van het vermogen op diezelfde balans. Dit betekent grofweg dat vaste activa – de bezittingen die voor langer dan één jaar worden aangehouden – moeten worden gefinancierd met langlopend vermogen (= eigen vermogen, voorzieningen en lang vreemd vermogen). De vlottende activa, die voor korter dan één jaar worden aangehouden, kunnen worden gefinancierd met kort vreemd vermogen.

Wat bedoelen we met het bestedingsdoel?

Het bestedingsdoel is de bestemming van je lening. Met andere woorden, waar ga je de lening voor gebruiken? Bijvoorbeeld het voorfinancieren van een order of het aanschaffen van voorraad.

Wat is de looptijd van een lening?

Onze leningen hebben een looptijd vanaf 3 maanden tot 24 maanden. Je kunt zelf de gewenste looptijd aangeven tijdens de aanvraag.

Hoe zijn de kosten opgebouwd?

De kosten van je lening bestaan uit een eenmalige afsluitvergoeding en een maandelijkse premie. De hoogte van deze kosten zijn procentueel en dus afhankelijk van het leenbedrag. De afsluitvergoeding bedraagt standaard 2% met een minimumbedrag. De maandelijkse premie wordt vastgesteld op basis van het risicoprofiel van jouw onderneming. Je ontvangt een definitief voorstel na de beoordeling van je aanvraag. Om je een duidelijk beeld te geven van de kosten voor zakelijk lenen, hebben wij twee voorbeelden opgesteld, waarbij de mogelijke kosten worden weergegeven in een zogenaamd UKO (Uniform Krediet Overzicht). Bekijk de voorbeelden hier.

Wanneer heb ik het geld op mijn rekening?

Als je aanvraag voltooid én positief beoordeeld is, storten wij het geld binnen 24 uur op je zakelijke rekening.

Hoe werkt het?

Tijdens de aanvraag kan je het gewenste bedrag, de looptijd en doelstelling van de lening opgeven. Daarbij vragen we altijd om een transactieoverzicht van je zakelijke bankrekening te uploaden in het MT940 bestandformaat. Je kunt zo’n overzicht eenvoudig via de online omgeving van je bank downloaden. Nadat we je kredietruimte hebben berekend nemen we contact met je op voor de vervolgstappen. Afhankelijk van de omvang van de aanvraag hebben we een aantal extra documenten nodig.

Wat is Swishfund?

Swishfund is een zakelijk financieringsplatform gericht op het midden- en kleinbedrijf. De mensen achter de organisatie zijn zelf ondernemers en begrijpen dat toegang tot kapitaal essentieel is voor groei.

Wat onderscheidt ons van banken en andere kredietverleners?

Waar banken voor een deel zijn gestopt met het financieren van het midden- en kleinbedrijf gaat Swishfund verder. Door het gebruik van slimme technologie zijn we in staat complexiteit van traditionele bedrijfsfinanciering te vereenvoudigen.

Waar mag je de lening voor gebruiken?

Je mag de lening alleen gebruiken voor de financiering van je bedrijfsactiviteiten. Zakelijk dus.

Hoe lang duurt de aanvraag?

De aanvraag zelf duurt 10 minuten. Wij nemen na een werkdag contact met je op via email of telefoon om de eerste uitkomsten te bespreken. Aan de hand hiervan vragen wij nog wat extra informatie op en streven wij ernaar om het geld in een week op de rekening te hebben staan.

Hoeveel kan ik lenen?

Dit bekijken we per situatie. We vinden het belangrijk dat je de lening financieel kunt dragen en dus verantwoord is. Swishfund verstrekt leningen van €3.000,- tot €1.000.000,-. We kunnen vrijblijvend en kosteloos je kredietruimte berekenen.

Wat is pandrecht?

Een pandrecht kan worden gevestigd op goederen, maar ook op debiteurenvorderingen. De pandhouder mag het betreffende goed verkopen als niet aan de betalingsverplichting kan worden voldaan door de eigenaar.

Wat zijn de maandelijkse kosten?

Dit is afhankelijk van het risicoprofiel van de onderneming in combinatie met de omvang van de aanvraag. We verstrekken leningen met een premie vanaf 1% per maand.

 

 

 

* Met een minimum van € 650 euro.

Kosten indicatie
Leenbedrag
€3.000 – €20.000
€20.000 – €50.000
€50.000 – €100.000
€100.000 – €1.000.000
Rente p/m
1,8% – 2,5%
1,6% – 2,3%
1,4% – 2,0%
1,0% – 1,7%
Looptijd maanden
max. 12
max. 12
max. 12
max. 12-24
Eenmalige afsluitkosten*
2%
2%
2%
1,5% – 2%

 

 

Ik heb geen pinapparaat, kan ik een lening aanvragen bij Swishfund?

Jazeker. Als je geen pinapparaat hebt dan zorgen we voor een automatische incasso.

Wat als ik mijn lening niet terugbetaal?

Indien je niet aan je betalingsverplichting kunt voldoen zullen we altijd proberen om samen tot een oplossing te komen. Indien dit onverhoopt niet lukt, kan het zijn dat we je overdragen aan een incassopartner of dat we de gestelde zekerheden gaan uitwinnen.

Hoe ziet het betaalschema er uit?

Het voorlopige betaalschema staat in het contract (leningsovereenkomst) en is een indicatie op maandbasis.

Welke voorwaarden voor het aanvragen van een krediet zijn er?

Wij verstrekken alleen aan bedrijven die in Nederland ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel met een zakelijke bankrekening. Daarbij moet je tenminste een jaar economisch actief zijn en minimaal €50.000,- omzet hebben in het afgelopen jaar.

Wat bedoelen we met ‘zekerheden’?

We kunnen je vragen om ‘zekerheden’ af te geven. Dit noemen we ook wel het onderpand. Door het verpanden van je zekerheden krijgen wij het recht om deze uit te winnen als je niet aan de betalingsverplichting kan voldoen.

Welke informatie hebben wij van je nodig?

We hebben altijd een transactieoverzicht van je zakelijke bankrekening nodig. Hoe je zo’n overzicht kunt downloaden wordt hier uitgelegd. Het kan zijn dat wij aanvullende gegevens van je onderneming nodig hebben om de financiële positie te bepalen. Bij relatief grote aanvragen bijvoorbeeld. Hierbij kan je denken aan BTW-aangiftes, informatie rondom de debiteuren- en crediteuren positie en de jaarrekening.

Wat als een automatische incasso mislukt?

Het is essentieel voor ons dat onze incasso’s op je bankrekening goed verlopen. Je mag daarom je bankrekening niet sluiten of wijzigen, en ook geen wijzigingen maken in je incassomachtiging, tenzij wij per brief of per e-mail hebben aangegeven dat we dat goed vinden.

Als een incasso mislukt, ben je in verzuim en mogen wij alles doen wat de wet ons toestaat en/of één of meer van de volgende dingen:

 • Opnieuw incasseren, net zo vaak als nodig is om de mislukte incasso goed te maken.
 • De frequentie van de incasso’s aanpassen.
 • De mislukte incasso verwerken in je definitieve betaalschema. We gaan op basis van het aangepaste definitieve betaalschema verder met incasseren.
 • De looptijd van je lening verlengen.

Wat is een garant?

Een garant kunnen we aanspreken als je de betalingsafspraak niet nakomt. We vragen je altijd om zelf garant te staan voor de lening die je afsluit, of een andere (gelieerde) persoon garant te laten staan.

Hoe werkt de terugbetaling via het pinapparaat?

Heb je een pinapparaat in je winkel? Dan heb je de mogelijkheid om via het pinapparaat terug te betalen. Wij zorgen dan dat een percentage van je omzet afgesplitst wordt, waarmee de lening dagelijks een klein beetje aflost. Deze moderne manier van terugbetalen zorgt ervoor dat de terugbetaling meebeweegt met jouw omzet. Op deze manier kunnen we ook gemakkelijk rekening houden met seizoenspatronen.

Wat zijn de gevolgen als mijn lening wordt opgeëist?

Als wij de gehele lening eerder opeisen, dan moet je ons per direct de gehele lening terugbetalen en alle andere bedragen betalen waarop we recht hebben onder je overeenkomst met ons.

 • Je bent ons boeterente verschuldigd over elk bedrag dat je ons te laat betaalt, over de periode vanaf de datum waarop je had moeten betalen tot de dag waarop je betaalt. De boeterente is gelijk aan de wettelijke handelsrente.
 • Je moet ons op eerste verzoek alle kosten vergoeden die we maken in verband met of uit hoofde van de toepasselijke opeisingsgrond. In afwijking van de Wet Inkassokosten, zijn de buitengerechtelijke incassokosten 15% van het totale verschuldigde bedrag.
 • We mogen alle zekerheden uitwinnen. Je mag dan niet de voorzieningenrechter vragen om een afwijkende wijze van verkoop.
 • We mogen je vragen om extra zekerheden. Je moet dan zorgen dat die zekerheden meteen worden gevestigd.

Wanneer ben ik in verzuim?

Wanneer je in verzuim bent mogen wij maatregelen treffen. Er zijn een aantal redenen waarom je in verzuim kan geraken. De belangrijkste reden is dat een incasso mislukt en er een achterstand ontstaat of dat je een andere contractuele verplichting niet tijdig of volledig met ons nakomt. In dat geval stellen we u eerst in gebreke. U heeft dan 10 dagen de tijd om de achterstand te voldoen, alvorens wij de lening mogelijk opeisen. In andere gevallen van verzuim mogen wij de gehele lening zonder waarschuwing per direct opeisen. Dit is het geval als het volgende zich voordoet:

 • Je hebt financiële schulden of hebt zekerheden gegeven aan derden die niet of niet correct blijken uit je aanvraag.
 • Een zekerheid waarvoor je voor ons moest zorgen is niet geldig of eindigt; of iemand die ons voor jouw lening zekerheden heeft verstrekt, komt diens verplichtingen jegens ons niet tijdig of volledig na.
 • Je hebt ons informatie verstrekt die onjuist of onvolledig is.
 • Je komt een verplichting jegens een derde niet na terzake een financiële schuld, zoals voor krediet, huurkoop, of anderszins.

Wat gebeurt er als de looptijd van mijn lening verlengd wordt?

Wanneer je in verzuim bent mogen wij een aantal maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat het geld wordt terugbetaald.

Als we de looptijd van je lening verlengen, doen we dat met nog eens dezelfde of een andere looptijd (die keuze is aan ons). Je moet ons voor de verlenging twee bedragen betalen:

 1. Je moet een nieuwe premie betalen. De hoogte van de nieuwe premie laten we je weten voordat de verlenging plaatsvindt.
 2. Je moet een verlengvergoeding betalen. De verlengvergoeding bedraagt 5% van het uitstaande bedrag van de lening, tenzij we iets anders met je afspreken.

We verwerken de verlengde looptijd, de nieuwe premie en de verlengvergoeding dan in een aangepast definitief betaalschema, sturen je dat toe en gaan op die basis verder met incasseren.

Hoe kan ik mijn lening bij Swishfund terugbetalen?

We incasseren de aflossing en premie op dagelijkse basis door middel van een automatische incasso. Uiteraard houden we rekening met (jouw onderneming en) fluctuaties in de omzet zoals seizoenspatronen.

Daarnaast is er de mogelijkheid om dagelijks af te lossen door een procentuele afroming via je pinapparaat. Dit kan overigens alleen als je beschikt over een CCV apparaat. Het fijne hieraan is dat je extra aflost op dagen met een hoge omzet.