werkkapitaal berekenen

Hoe bereken je werkkapitaal?

Er is meer nodig dan een goed idee en een portie lef om een succesvolle onderneming te runnen. Als het erop aankomt heb je geld nodig om aan al je financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Da’s logisch. Denk aan zaken zoals het aanvullen van voorraden, het betalen van je leveranciers, het plegen van onderhoud en het uitkeren van salarissen. Deze (dagelijkse) verplichtingen noemen we werkkapitaal en is een belangrijke financiële zaak voor ondernemers. In dit blog leggen we uit waarom het zo belangrijk is, hoe je het netto werkkapitaal berekent en geven we je een alternatief voor meer werkkapitaal.

Waarom is werkkapitaal belangrijk?

Als je niet genoeg geld hebt om de dagelijkse gang van zaken te kunnen betalen, kun je eenvoudig in de problemen komen. Probeer je werknemers maar eens een maand niet te betalen!

Het werkkapitaal geeft je dus inzicht in hoe gezond je onderneming is. Het is echter ook een probleem op het moment dat je teveel werkkapitaal hebt. Dit geld levert je namelijk niets op. Het staat niet op een spaarrekening waar je rente over ontvangt, bijvoorbeeld.

Als je het zo bekijkt ‘kost’ het dus eigenlijk geld om werkkapitaal te hebben. Nog een reden om er slim mee om te gaan, dus. 

Hoe bereken je het werkkapitaal?

Het netto werkkapitaal is het verschil tussen vlottende activa (zoals voorraden) en vlottende passiva (zoals crediteuren). 

Wat zijn vlottende activa?

De vlottende activa zijn bezittingen die slechts een korte tijd in een bedrijf aanwezig zijn. Andere termen hiervoor zijn ook wel vlottend kapitaal, vlottende kapitaalgoederen of bedrijfskapitaal. Denk aan:

  • Liquide middelen (verspreid over bank- en kas)
  • Debiteuren
  • De waarde van (product) voorraden

Wat zijn vlottende passiva?

Vlottende passiva zijn de korte termijn schulden die meestal binnen 1 jaar zijn afbetaald. Vlottende passiva is onderdeel van het vreemde vermogen. 

Maar hoe gebruik je deze 2 factoren nu om te berekenen wat je werkkapitaal is? We laten je dit graag zien aan hand van een voorbeeld:

+ voorraad€15.000
+ debiteuren€30.000
+ op de bankrekening€50.000
= bruto werkkapitaal€95.000
– crediteuren€40.000
= netto werkkapitaal€55.000

Je gaat dus eerst kijken wat er binnen je bedrijf op korte termijn verkocht zou kunnen worden. Voorraden, debiteuren, kortlopende vorderingen en andere bezittingen komen hiervoor in aanmerking.

Daarna bekijk je wat je kortlopende schulden zijn. Daarvoor kun je crediteuren, belastingschulden, pensioenschulden en andere korte termijn aflossingen meerekenen.

Vervolgens is het een simpele optel en aftreksom waarmee je het netto werkkapitaal berekent.

Hoe kun je het beïnvloeden?

Zoals je in het bovenstaande voorbeeld kunt zien, zijn de debiteuren, voorraden en crediteuren factoren die het werkkapitaal beïnvloeden. Als je debiteuren er lang over doen om hun facturen te betalen, moet je langer op je geld wachten. Daarmee is een lange betaaltermijn dus niet gunstig voor het werkkapitaal. Datzelfde geldt ook voor voorraden en crediteuren. Hiervoor hebben we een aantal tips:

  • Screen (potentiële) klanten op hun betaalgedrag en kredietwaardigheid.
  • Kijk kritisch naar hoe je factureert: wat kun je optimaliseren?
  • Hoe gaat het met je debiteurenbeheer?
  • Stem je voorraden af op de behoefte van de markt.

Alternatief voor meer werkkapitaal: brugfinanciering

Het kan gebeuren dat je verschillende prioriteiten uit hebt staan. Je moet je personeel betalen, maar ook investeren in nieuwe apparatuur. En het op orde krijgen van de tips hierboven gaat ook niet vanzelf, sommige bedrijven moeten echt ‘opgevoed’ worden om sneller te betalen. Daar kan een brugfinanciering een rol spelen.

Door het gebruik van deze financiering is het mogelijk om onder andere je voorraden op peil te houden en de salarissen van je werknemers te betalen wanneer je werkkapitaal niet toereikend is. Swishfund kan je daarbij helpen. 

Meer weten over (het aanvragen van) een financiering bij Swishfund? Neem dan contact met on op via 085 064 4144 of stuur een e-mail naar info@swishfund.nl.

 Door je in te schrijven ga je akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy statement van swishfund.nl. Je kan je op elk moment kosteloos uitschrijven.

Snel en gemakkelijk je krediet

In 10 minuten aangevraagd

In 10 minuten aangevraagd